Evde Bakım Maaşı

Evde Bakım Aylığı 1000 Tl Olacak
Oldukça yaşlı veya bir engeli olarak bakıma muhtaç durumdaki bireylerin bakımını üstlenen ve bununla birlikte böyle şahısların bakımı ile ilgilenen şahıslara dairede bakma maaşı ödeniyor. Söz konusu gelir hükümet aracılığıyla verilmekte olup ve ayrıca şu an itibari ile birlikte Dokuz yüz yirmi dört Türk lirası. 2017 yılına girecekken bir müjde geldi bununla birlikte evde bakım maaşına yeni bir yıl ile beraber %Sekiz zam getiriliceği söylendi. Böyle zam ile birlikte Dairede Bakım Aylığı 1000 Lira Hale geliyor . Milletin büyük bölümü kesimi şu ana dek böyle bir uygulamadan habersiz bulunduğu gayesiyle bu makaleyi okuyan kişilerin çevrelerinde böylelikle durumdaki kişilere nasihatte bulunup, hükümetin hazırlamış olduğu işte bu olanaktan yararlanmalarını söylemeleri çok mühimdir. Şimdiye dek Beş yüz bin birey bu destekten faydalansa bile memleketimizde maateessüf pek çok aile bu uygulamadan habersiz.
Devletin vermiş bulunduğu söz konusu aylıktan sitemizi takip edenlerin haberi bulunmakta ve ayrıca ne şekilde alınacağı hususunda da bilgilendirmeleri daha evvel yazmıştık. Lakin yeni yeni okuyucularımız için tekrar etmekte yarar vardır. Dairede bakım maaşı alabilmek amacıyla evde bakıma muhtaç şahsın tam teşekküllü belirli bir hastaneden sağlık kurul raporu alması zorundadır ve bununla birlikte söz konusu rapor sonucu Yüzde elli ve de üstünde bir engelinin olduğuna alakalı yazı olması gerekiyor. Bununla beraber işte bu rapor da ismi geçen “ağır engelli” bölümünde da evet onayının bulunması gerekmekte. Bu işlemin yanı sıra öbür bir ayrıntı da; hanede bakıma muhtaç olan insanın ikamet ettiği hanede bulunan insanların maaşlarının, hane evde bakım maaşı 1000 lira halkından olan kişi başına düşen gelirin 607 Lira ’den aşağı seviyede bulunması gerekmekte. Misalen evde Beş birey varsa, çalışanların maaşları toplanır ve beşe bölünür gelen rakam 606.95 Türk lirası ’den düşük ise böyle aylığı almak hakkı kazanırsınız. Dairede bakım aylığı engelli durumdaki kişiye değil bakımını üzerine alan insana verilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *